BALÍKOVO – Parcel Shop

Otvorené v pracovné dni

08:00-16:00

pre rýchle vyzdvihnutie a podanie Vašej zásielky v našej predajni.

 

Rebríky – revízia rebríkov

26. februára 2020
rebríky hliníkové profesionálne

Pravidelná ročná revízia zariadení – je tu začiatok roka, už ste robili revíziu?

Tohtoročná priaznivá stavebná sezóna sa blíži  a to je ideálny čas na pravidelnú ročnú revíziu zariadení – kontrolu rebríkov. Revíziu rebríkov, ktorú predpisuje Vyhláška MPSVaRSR č.147/2013 Z.z je potrebné robiť raz ročne a je dôležitá zvlášť ak ide o zariadenia pre prácu vo výškach ako sú rebríky, lešenia a podobne. Táto povinnosť vyplýva z §9 ods. 1 a 2 zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP a Nar. Vlády SR č.392/2006 Z.z. a z návodu na použitie rebríka.

Veľkú pozornosť je potrebné venovať aj rebríkom, ktoré sa počas sezóny využívajú denne, sú vystavené veľkej záťaži a od ich stavu závisí bezpečnosť Vás, či Vašich zamestnancov. Ak pracujete Vy alebo Vaši zamestnanci vo výškach, určite vám netreba pripomínať vyhlášku MPSVaRSR č.147/2013 Z.z. predpisujúcu pred každým použitím rebríka vykonať vizuálnu kontrolu všetkých jeho funkčných častí a vykonať pravidelné skúšky rebríkov kontroly rebríkov minimálne 1 x za 12 mesiacov. Európske predpisy v oblasti bezpečnosti práce sú nekompromisné, každý rebrík používaný na stavbe musí raz ročne prejsť kontrolou rebríka.

Kontrolu rebríka si môžete spraviť sami vo vlastnej réžii, je pomerne jednoduchá: kontrolu rebríka vykonáva v zmysle Nar. vlády č. 392/2006 §5 ods. 2 oprávnená osoba. Všeobecne záväzný právny predpis neustanovuje žiadne podmienky oprávnenej osoby, zamestnávateľ môže vykonávaním tejto kontroly určiť oprávnenú a vyškolenú osobu . To znamená, že prevádzkovateľ musí mať písomne vypracovaný interný predpis v zmysle ktorého vyškolí oprávneného zamestnanca.

Nezabudnite však po kontrole funkčnosti a bezpečnosti všetkých rebríkov túto kontrolu aj zdokumentovať a dokument o kontrole archivovať. Predídete tak problémom s kontrolou BOZP, ak príde k pracovnému úrazu na vašej stavbe. Rebrík musí byť označený dokladom o vykonaní poslednej  kontroly. Zamestnávateľ je povinný uchovávať záznamy o kontrole.

Ak ste tento rok revíziu rebríkov ešte nerobili, je najvyšší čas. Pre zjednodušenie sme pre vás pripravili Formulár pre preskúšanie rebríkov – PDF.

Predaj produktov
Menu