OZNAM:

V dňoch

22.07.2024 – 02.08.2024

ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN

z dôvodu čerpania dovoleniek

otvorené od 8,00-12,00 hod.

 

ďakujeme za pochopenie

 

Náš príbeh

Allimpex vznikol v roku 1991 a je generálnym zástupcom rakúskej firmy JUST Leitern AG pre Slovenskú republiku. Firma JUST Leitern AG bola založená v roku 1885 vo Viedni na továrenskú výrobu rebríkov, lešení a zariadení z dreva. Počas trvania činnosti bola firma ocenená viacerými uznaniami za kvalitu svojej produkcie a naposledy pri 100-výročí vzniku jej bolo obnovené právo z roku 1914 označovať svoje výrobky rakúskym štátnym znakom. Špecifickým znakom výrobkov firmy JUST je využitie zvárania konštrukcií pulzným oblúkom. Táto metóda umožňuje vyrábať hliníkové rebríky a lešenia s vysokými pevnostnými charakteristikami pri zachovaní štíhlosti prvkov. Robustnosť v prevádzke je zabezpečená použitím profilov s dvojnásobnou hrúbkou stien.

JUST Leitern AG je špecialistom na všetky zariadenia, ktoré sĺúžia k prekonaniu výšok, resp. hĺbok. Dôverujte naším skúsenostiam a naším vysokokvalifikovaným pracovníkom: Dostaneme Vás úplne hore !

  • 1885 založenie firmy JUST – Leitern vo Viedni.
    Zaprotokolovanie nasledovalo v roku 1889 so zápisom továrnskej výroby rebríkov, lešení a dreveného náradia.
  • 1914 v dôsledku uznania prvotriednosti jej výrobkov dostala firma právo označovať svoje výrobky rakúsko – uhorskou cisársko – kráľovskou ríšskou orlicou
  • 1976 zmena formy na akciovú spoločnosť
  • 1985 k 100-mu výročiu bola firma JUST znovu ocenená a vyznamenaná rakúskym štátnym znakom
  • Dnes je JUST Leitern AG výrobcom a dodávateľom všetkých druhov výstupových prostriedkov z hliníka, dreva, ušlachtilej ocele a laminátu pre každú požiadavku prekonania výšky. Výrobný závod a všetky pobočky v Rakúsku a v zahraničí ponúkajú odborné poradenstvo a disponujú bohatými skladovacími zásobami.
Predaj produktov
Menu