V spolupráci so Slovak Parcel Service sme pre Vás zriadili:

BALÍKOVO  – Parcel Shop

pre rýchle vyzdvihnutie a podanie Vašej zásielky v našej predajni.

Otvorené v pracovné dni

08:00-16:00

 

VÝSTUPOVÉ REBRÍKY HLINÍKOVÉ TYP 60-100

Naše rovné výstupové rebríky zaručujú bezpečnosť s vysokou flexibilitou. Každý rebrík je vyrobený podľa normy ÖNORM Z1600 a/alebo EN ISO 14122 a preto spĺňajú najvyššie požiadavky na bezpečnosť a kvalitu. Veľký počet riešení umožňuje prispôsobenie rebríka na takmer každé použitie.

  • Protišmykovo upravené priečky zapustené do špeciálne vyvinutého dutinového profilu stojín a nerozoberateľne privarené pulzným oblúkom CMT.
  • nosnosť 150 kg
  • rozostup priečok 300 mm
  • šírka rebríka 550 mm
  • rozostup konzol ca.2 m
  • vyhotovenie v základných rozmeroch bez príplatku
  • Vrátane konzol pevne privarených k rebríku

Dostupnosť tovaru: Zákazková výroba – na objednávku.
Pri zákazkovej výrobe a výrobe špeciálnych konštrukcií požadujeme zálohu.

VÝSTUPOVÉ REBRÍKY HLINÍKOVÉ TYP 60-100

TypNázov
60101
Pevne zabudované rebríky
Šírka 550 mm, vrátane upevňovacích konzol pevne privarených k rebríku (za b.m.)
60—102

Chrbtová ochrana pre 60-101
5x zavetrená, skrutkovaná, kompletne pripravená k montáži na rebrík, vrátane spojovacieho materiálu, kruhy v rozostupe max. 1 m (za b.m.)
60—103Prestupová podesta
Pre vyššiu bezpečnosť a pohodlie – rozmer: 550 x 540 mm.
UPOZORNENIE: Pre rebríky dlhšie ako 10 m je prestupová podesta predpísaná. Ak nie je možné prestupovú podestu z dôvodu nedostatku miesta použiť, je potrebné nahradiť ju odpočinkovou podestou sklopnou, alebo systémom pádovej ochrany
60—104Odpočinková podesta
Rozmer 1000 x 800 mm
Vrátane dvojstranného zábradlia s kolenným zábradlím a okopovou lištou
Výška zábradlia 1100 mm
Individuálna šírka podesty v kombinácii s 60-105
60—105
Výstupová podesta – predĺženie do 500 mm
na každú stranu vrátane zábradlia
60—106

Predĺženie stojín s rukoväťou
1100 mm vysoké,
500 mm do hĺbky a šírky
60—107
Predĺženie stojín
1100 mm vysoké
60—108

Prestup cez atiku
Šírka podesty 550 mm
Dĺžka podesty 800 mm
Zábradlie na oboch stranách
Zostupový rebrík 500 mm,
Do maximálnej šírky prestupu atiky 400 mm
Individuálna hĺbka podesty s kombináciou 60-122
60—122


Predĺženie podesty
ĺžka 300 mm
Hĺbku podesty je možné upraviť tak, aby sa dosiahla požadovaná dĺžka (maximálne do celkovej dĺžky
2000mm)
60—119
Bezpečnostná závora
Samouzatváracia pomocou samospádového mechanizmu,pre typ 60-100
60—121
Zábradlie ako dvierka
Samouzatváracie pomocou pružinového mechanizmu
60—109


Odpočinková podesta sklopná
Možné sklopiť dozadu,
Rozmer: 480 x 360 mm
Predpísané pre výstupy nad 10 m, kde nie je možná prestupná podesta (60-103)
60110


Zabezpečenie vstupu s núdzovým uvoľnením
Ovládané zhora samočinným uvoľňovačom
2,5 m vysunuteľné nadol
Potreba priestoru min.5,9 m (v dosahu spúšťaného rebríka je potrebné dodržiavať bezpečnostné opatrenia)
60111Zabezpečenie vstupu
Vysunuteľné 2,1 m nadol
Obsluha zdola
Pripravené na uzamknutie obojstranne visacími zámkami (bez zámkov).
Potreba priestoru: min. 5 m nahor
60112
Zabezpečenie vstupu
Klapka pod chrbtovou ochranou, príprava na uzamknutie pomocou visiaceho zámku (bez zámku)
60113

Zabezpečenie vstupu
Plechové krytie spodných 2,5 m
Pripravené k uzamknutiu visiacimi zámkami obojstranne (bez zámkov)
60114Zabezpečenie vstupu
Plechový kryt spodných 2,5 m
Zaklapovací na pántoch ako dvere
Štandardne pravé vyhotovenie
bez zámku
60126
Otočná podesta
je možné ju otočiť pedálom do strany
60115
Nastaviteľná pätka
pre stojinu 73 x 25 mm
60116
Výstupový schod
na preklenutie medzery medzi poslednou priečkou rebríka a stavbou
rozmer 480 x 200 mm
UPOZORNENIE: Pre splnenie požiadavky normy nesmie byť šírka medzery medzi poslednou priečkou a budovou väčšia ako 75 mm. Ak to nie je možné, musí sa posledná priečka naplánovať ako schod akleo prestup atiky.

Konzoly a pätky

TypNázov
60—018Hĺbkovo nastaviteľná konzola
(max 90 mm) pre rebríky 60-100 a 60-400
60019Výškovo nastaviteľná konzola
60020Hĺbkovo a výškovo nastaviteľná konzola
(max 90 mm) pre rebríky 60-100 a 60-400
60021
Konzola predĺžená
Príplatok pre rebríky 60-100 a 60-400
S diagonálnym vystužením pre väčšiu pevnosť
Pre konzoly dlhšie ako 400 mm
Maximálna dĺžka 1000 mm
60118Montážna konzola
Pre plechovú fasádu
60115Nastaviteľná pätka
Podlahová
Predaj produktov
Menu