Rebríky – revízia rebríkov

26. februára 2020
rebríky hliníkové profesionálne

Pravidelná ročná revízia zariadení – je tu začiatok roka, už ste robili revíziu?

Tohtoročná priaznivá stavebná sezóna sa blíži  a to je ideálny čas na pravidelnú ročnú revíziu zariadení. Revíziu, ktorú predpisuje európska tzv. rebríková norma je potrebné robiť raz ročne a je dôležitá zvlášť ak ide o zariadenia pre prácu vo výškach ako sú rebríky, lešenia a podobne.

Rovnakú pozornosť je potrebné venovať aj rebríkom, ktoré sa počas sezóny využívajú denne, sú vystavené veľkej záťaži a od ich stavu závisí bezpečnosť vás, či vašich zamestnancov. Ak pracujete vy alebo vaši zamestnanci vo výškach, určite vám netreba pripomínať vyhlášku 147/2013 Z.z. predpisujúcu pravidelné skúšky rebríkov. Európske predpisy v oblasti bezpečnosti práce sú nekompromisné, každý rebrík používaný na stavbe musí raz ročne prejsť kontrolou rebríka. Kontrolu rebríka si môžete spraviť sami vo vlastnej réžii, je pomerne jednoduchá. Nezabudnite však po kontrole funkčnosti a bezpečnosti všetkých rebríkov túto kontrolu aj zdokumentovať a dokument o kontrole archivovať. Predídete tak problémom s kontrolou BOZP, ak príde k pracovnému úrazu na vašej stavbe.

Ak ste tento rok revíziu rebríkov ešte nerobili, je najvyšší čas . Pre zjednodušenie sme pre vás pripravili Formulár na kontrolu a preskúšanie rebríkov.

Predaj produktov
Menu