Prenajímame pojazdné hliníkové lešenie – veže a hliníkové rebríky.

Pri prenájme je potrebné:

  1. telefonicky (02/4446 335, 4445 3148) dohodnúť podmienky prenájmu (deň odberu, počet dní prenájmu, cenu prenájmu)
  2. za lešenie je potrebné zložiť kaciu vo výške 300 € (v hotovosti)
  3. za rebrík je potrebné zložiť kauciu vo výške 150 € (v hotovosti)
  4. identifikácia firmy a osoby, ktorá prevezme lešenie (k nahliadnutiu výpis z obchodného registra, občianky preukaz), splnomocnenieTOPlist