Laminátové rebríkyVýsuvný laminátový rebrík dvojdielny 5220-5250 |Allimpex

Máte otázku na daný produkt?

Dotaz k produktu


Dvojdielny výsuvný laminátový rebrík
skúšaný podľa STN EN 131-1,2; IEC 78 – 146 pre skúšky napätia

Ľahký – dvojdielny výsuvný laminátový rebrík je určený pre prácu pod napätím na elektrickom zariadení nn do 1000 V striedavého napätia (Ust) alebo 1500 V jednosmerného napätia (Uss), na vypnutom zariadení v blízkosti živých častí do 36 kw striedavého napätia.

číslo výrobku dĺžka zložená dĺžka počet priečok cca váha
5220 2,20 m 3,60 m 2 x 7 11 kg
5230 3,10 m 5,40 m 2 x 10 15 kg
5240 4,15 m 7,30 m 2 x 14 25 kg
5250 5,00 m 8,40 m 2 x 17 30 kg