Pevne zabudované rebríky
Výstupové rebríky hliníkové |Allimpex
  • protišmykové priečle vsunuté do špeciálne vyvinutých stojín z uzavretých profilov a pevne zvarené pulzným oblúkom
  • nosnosť 150 kg
  • rozostup priečlí 300 mm
  • šírka rebríka 550 mm
  • rozostup konzol ca.2 m
  • vyhotovenie v základných rozmeroch bez príplatku

Pre vypracovanie cenovej ponuky je potrebné vyplniť informačný/objednávkový formulár (PDF).
Dostupnosť tovaru: Zákazková výroba – na objednávku.
Pri zákazkovej výrobe a výrobe špeciálnych konštrukcií požadujeme zálohu.

Máte otázku na daný produkt?

Dotaz k produktu


Vyhotovené podľa normy EN 14396

Typ Názov
60-101 Pevne zabudované rebríky
šírka 550 mm, vrátane upevoovacích konzol pevne privarených k rebríku (za b.m.)
60-102 Chrbtová ochrana pre 60-101
5x zavetrená, skrutkovaná, kompletne pripravená k montáži na rebrík, vrátane upevňovacieho materiálu, kruhy v rozostupe max. 1 m (za b.m.)
60-103 Prestupová podesta
550 x 540 mm. Predpísané pre výstupy nad 10 m pre dva súbežne vedúce rebríky
60-104 Výstupová podesta
1000 x 800 mm vrátane dvojstranného zábradlia, s madlom vo výške rúk, kolien a s ochranou nôh
60-105 Výstupová podesta – predĺženie do 500 mm
na každú stranu vrátane zábradlia
60-106 Predĺženie stojín s rukoväťou
1100 mm vysoké, 500 mm do hĺbky a šírky
60-107 Predĺženie stojín
( bez vyobrazenia ) 1100 mm vysoké
60-108 Prestup cez atiku
550 x 800 mm s obojstranným zábradlím, zostupový rebrík 500 mm, do šírky atiky 400 mm
60-109 Odpočinková podesta sklopná
480 x 360 mm predpísané pre výstupy nad 10 m, kde nie je možná prestupná podesta (60-103)
60-110 Zabezpečenie nástupu s núdzovým uvoľnením
obslúžiteľné zvrchu samočinným uvolňovačom 2,5 m vysunuteľný nadol
Potreba priestoru min.5,9 m (v dosahu spúšťaného rebríka je potrebné dodržiavať bezpečnostné opatrenia
60-111 Zabezpečenie výstupu
Vysunuteľné 2,1 m nadol, obsluha zdola, pripravené na uzamknutie obojstranne visacími zámkami (bez zámkov).Potreba priestoru: min. 5 m nahor
60-112 Zabezpečenie výstupu
Klapka pod chrbtovou ochranou, príprava pre visací zámok (bez zámku)
60-113 Zabezpečenie výstupu
Plechové krytie spodných 2,5 m, pripravené k uzamknutiu visiacimi zámkami obojstranne (bez zámkov)
60-114 Zabezpečenie výstupu
Plechový kryt spodných 2,5 m, zaklapovací na pántoch ako dvere, štandardne pravé vyhotovenie,
bez zámku
60-115 Nastaviteľná pätka
pre stojinu 73 x 25 mm
60-116 Výstupový stupienok
480 x 200 mm k preklenutiu