Hasičské rebríky
hasicsky rebrik trojdielny FO-719

Máte otázku na daný produkt?

Dotaz k produktu


Hasičský trojdielný rebrík výsuvný FO-717 a FO-719  podľa EN 1147 a ŐNORM F 4047

Novovyvinutý záchranný rebrík nastoluje nové dimenzie pre záchranu života a zabraňovanie alebo odstraňovanie katastrof. Na základe získaných skúseností po používaní hasičských rebríkov JUST LEITERN po celo svete sa nám podarilo  zhotoviť vysúvacie rebríky s doteraz nevykázanou jednoduchosťou  a ľahkosťou obsluhy .

Pre zaťaženie 3 osobami.

  • Priečky priemeru 34 mm do stojín zafrézované a zalisované.
  • Veľmi ľahké vysúvanie vzhľadom na uloženie výsuvných dielov na valčekoch, čím je trenie pri vysúvaní znížené na minimum. Takto sa znížila nutná sila pre vysúvanie na najnižšiu možnú mieru.
  • Vzhľadom na nové uloženie vedenia nie sú potrebné žiadne vodiace kovania.
  • Novovyvinutá brzda lana, ktorá pri spúšťaní rebrík okamžite zabrzdí, pričom na druhej strane zaručuje pohodlné spúšťanie rebríka.
  • Nižšia váha pri vyššom výsuve.
  • Nový ľahší priečny stabilizátors opornými taniermi vybavený hrotmi
Názov Váha Dĺžka
FO – 717  Výsuvný rebrík trojdielny
91 kg 5,6m /12 m
FO – 719 Výsuvný rebrík trojdielny
95 kg 6,2m /14 m