Špeciálne lešenia

Máte otázku na daný produkt?

Dotaz k produktu


Strešné lešenie

Aby bolo možné dostať sa strešným otvorom ku komínu a tam vykonávať montážne a údržbárske práce, vyvinuli sme cenovo prístupné, technicky vyzreté strešné lešenie, pozostávajúcez hliníkových rámov a rebríkových dielov, ktoré sú veľmi rchlo zmontovateľné a vytvárajú bezpečnú a účelnú pracovnú plošinu. Systém lešenia je postavený na báze našich sériovo vyrábaných pojazdných lešení a tým je s pomocou zodpovedajúcich dodatkových dielov použiteľný ako normálne pojazdné lešenie. Odskúšaná bezpečnosť ako aj dlhoročné skúsenosti s jeho používaním hovoria za seba.

Typ Diely lešenia
49-904 viac než 70 mm vysoký profil bočníc s excentricky vsadenými okrúhlimi štebľami, aby bol zaručený odstup od strechy resp. správny sklon
49-905 špeciálny podkladový rebrík 4 m
49-906 špeciálny podkladový rebrík 5 m
49-907 špeciálny podkladový rebrík 6 m
49-908 Rebríková spojka (pár) k spájaniu viacerých rebríkov za sebou
49-909 Podkladový diel k rebríkom so skrutkovými spojmi pre upevnenie rebríka
49-910 Hrebeňové háky s nast. sklonom pre pevné upevnenie
49-911 Trojuholníková podperná konštrukcia s nastaviteľným sklonom pre sklony striech 45°
49-912 Bezpečnostné lano s karabínami 5 mm oceľové lano, na oboch koncoch karabíny
49-913 Nosník strešného lešenia 600 mm
49-914 Nosník strešného lešenia 1100 mm pre doplnkové lešenie ku komínom (90°), pre max. sklon strechy 14°. Pri väčšom sklone do (45°) je potrebné použiť 4-priečkový rám z lešenia 45-215
49-927 Ďalšia stavba pokračuje s dielmi lešenia série 46 /šírka 0,75 m/ napr. 2 ks. Rám 49-213, alebo Rám zábradlia 49-216
1 ks. Podlaha s otvorom 49-010
2 ks. Horizontálna vzpera 49-004
1 ks. Diagonálna vzpera 49-205 pri použití rámov
4 ks. Lemová doska: 2 x 49-280, 2 x 49-282
Strešné lešenie je možné dodať aj kompatibilné k typu 47 /šírka 1,35/.