Pevne zabudované rebríky

Pre vypracovanie cenovej ponuky je potrebné vyplniť informačný/objednávkový formulár (PDF).
Dostupnosť tovaru: Zákazková výroba – na objednávku.
Pri zákazkovej výrobe a výrobe špeciálnych konštrukcií požadujeme zálohu.

Máte otázku na daný produkt?

Dotaz k produktu


Materiál 1.4301 (V2A) – NEREZ
Vyhotovené podľa normy EN 14396

  • protisklzové priečle WIG zvarené so stojinami
  • zvary okartáčované, inak neošetrené
  • nosnosť 150 kg
  • vzdialenosť priečlí 300 mm
  • vonkajšia šírka rebríka 390 mm
  • rozostup konzol ca. 2 m
  • materiál 1.4571 (V4A), možný na požiadanie
Typ Názov
60-301 Šachtový rebrík nerezový
60-302 Chrbtová opora nerezová
pevne privarená
60-303 Výstupná opora výsuvná nerez
60-304 Odpočinková podesta sklopná nerez
predpísaná pre výšky nad 10m, kde nie je možná prestupná podesta (60-305)
60-305 Prestupná podesta nerez
pri výstupovej výške nad 10 m podľa normy predpísaná podesta pri 2 súbežných rebríkov
60-306 Predĺžené stojiny nerez (pár)
60-307 Príplatok za zalomenú stojinu
za stranu v spojení s 60-306
60-308 Príplatok za podpery výškovo prestaviteľné (pár)
60-309 Príplatok za podpery habkovo prestaviteľné (pár)
60-310 Príplatok za podpery výškovo aj hĺbkovo prestaviteľné (pár)