Pevne zabudované rebríky
Šachtové rebríky ťažké vyhotovenie |Allimpex

Pre vypracovanie cenovej ponuky je potrebné vyplniť informačný/objednávkový formulár (PDF).
Dostupnosť tovaru: Zákazková výroba – na objednávku.
Pri zákazkovej výrobe a výrobe špeciálnych konštrukcií požadujeme zálohu.

Máte otázku na daný produkt?

Dotaz k produktu


Vyhotovené podľa normy EN 14396

  • protisklzové priečle vsunuté do špeciálne vyvinutého uzavretého profilu stojín a pevne privarené pulzným oblúkom
  • nosnosť 150 kg
  • vzdialenosť priečlí 300 mm
  • šírka rebríka 360 mm (na požiadanie možné aj iné šírky)
  • rozostup konzol ca.2 m
Typ Názov
60-008
Rebrík dĺžka 6,0 m
bez konzol
60-009
Rebrík
individuálne rozmery, bez konzol
60-010 Zalomená konzola
60-011 Dvakrát zalomená konzola
60-012
Závesné konzoly
pre kruhové šachty priemeru 800-2000 mm
60-013
Konzola pre poistenie zavesenia
pri použití konzlol 60-012 musí byť aspoň 1x použitá konzola 60-013
60-014
Zvierková konzola
pre profil 58 x 25 mm
60-015 L – konzola
19-060 Plastové pätky 58 mm
19-071 Plastové ukončenie 58 mm