Hasičské rebríky
Nasúvací sekcionárny hasičský rebrík
rebrík pre hasičov diely

Máte otázku na daný produkt?

Dotaz k produktu


Nasúvací (sekcionálny) hasičský rebrík
podľa normy EN 1147 a prílohy DIN 1

slúži hasičom ako útočný a záchranný rebrík. Pomocou tohto rebríku je možné vystupovať až do výšky druhého nadzemného podlažia (8m nad úroveň terénu). V spojení so spojovacím dielcom s dvomi prípadne štyrmi nasúvacími rebríkami možno vytvoriť most pre hadicu, alebo záves pre zlaňovacie zaradenie do 300kg. Prevedenie s potiahnutými priečkami ako u vysúvacích rebríkov. Celý systém nasúvacích rebríkov sa dá kombinovať so všetkými bežnými ako aj staršími modelmi aj drevenými.

Dovolené zaťaženie 216 kg (dve osoby).

 • Základný diel FE-105:
  priečle priebežne až k zemi
 • Nasúvací diel FE-106: 
  s kolíkovou západkou, dvojité objímkové vedenie, poistka a koncový doraz
 • Prídavný diel FE-107:
  pre použitie nasúvacieho dielu ako základný diel
 • Spojovací dielec FE-104:
  pre použitie dvoch nasúvacích dielov ako dvojitý rebrík

Prevedenie:
28 mm priečle štvorcového prierezu, vsadené do bočníc (špeciálne vyvinutý tvarovaný profil) zafrézované a nerozoberateľne spojené zvarením. Všetky priečle sú opatrené plastovým poťahom, ktorý je ľahko vymeniteľný, Tento poťah je izolačný, protišmykový a praxou overený.

Typ Názov Dĺžka Váha
FE 105 Základný diel 9 priečkový 2,66 m 9 kg
FE 106 Nasúvací diel 7 priečkový 2,66 m 9 kg
FE 107 Prídavný diel 2 priečkový  0,74 m 1,5 kg
FE 104 Spojovací diel, nosnosť 300 kg 5,5 kg
FE 102 Prídavný diel 2 priečkový s priečnym stabilizátorom   0,8 m 4,5 kg
Zostava A 1 základný a 3 nasúvacie diely 8,4 m
Zostava B 4 nasúvacie a 1 prídavný diel 8,4 m