Laminátové rebríkylaminátový rebrík príložný - Allimpex

Máte otázku na daný produkt?

Dotaz k produktu


Jednodielny rovný laminátový rebrík
Skúšaný podľa STN EN 131-1,2; IEC 78 – 146 pre skúšky napätia

  • Pre prácu pod napätím na elektrickom zariadení do 1000 V striedavého napätia (Ust) alebo 1500 V jednosmerného napätia (Uss)
  • Na vypnutom zariadení v blízkosti živých častí do 36 kw striedavého napätia.
číslo výrobku dĺžka rebríka počet priečok cca váha
5120 2,2 m 7 5 kg
5130 3,1 m 10 7 kg
5140 4,15 m 14 12 kg
5150 5,0 m 17 15 kg