Laminátové rebríky


dvojitý laminátový rebrík - Allimpex

Máte otázku na daný produkt?

Dotaz k produktu


Dvojitý laminátový rebrík
Skúšaný podľa STN EN 131-1,2; IEC 78 – 146 pre skúšky napätia

Dvojitý laminátový rebrík je ako stvorený pre prácu pod napätím na elektrickom zariadení nn do 1000 V striedavého napätia (Ust) alebo 1500 V jednosmerného napätia (Uss), na vypnutom zariadení v blízkosti živých častí do 36 kw striedavého napätia.

číslo výrobku dĺžka zložená dĺžka počet priečok cca váha
5520 2,20 m 3,60 m 2 x 7 12 kg
5530 3,10 m 5,40 m 2 x 10 16 kg
5540 4,15 m 7,30 m 2 x 14 26 kg
5550 5,00 m 8,40 m 2 x 17 31 kg